تبلیغات
نیو ول - مطالب تیر 1395

نیو ول

منو

نویسندگان

دانلود نرم افزار Silvaco2014 - لینک مستقیم

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط ن ...

دریافت فایل
ـنقاشـ

جزوه DSP دکتر اجابتی دانشگاه مهرآستان

جزوه دست نویس کلاسی DSP دکتر اجابتی دانشگاه مهرآستان
شامل:
فصل اول: سیگنال‌ها و سیستم‌های زمان گسسته
فصل دوم: تبدیل Z
فصل سوم: نمونه یرداری از سیگنال‌های زمان پیوسته
فصل چهارم: تحلیل تبدیلی سیستم‌های خطی تغییر ناپذیر با زمان
فصل پنجم: ساختارهایی برای سیستمهای زمان گسسته
فصل ششم: تکنیک‌های طراحی فیلتر
فصل هفتم: تبدیل فوریه گسسته
فصل هشت: محاسبه تبدیل فوریه گسسته
فصل نهم: محاسبه تبدیل فوریه سیگنال‌ها با استفاده از تبدیل فوریه گسسته
فصل ده: تبدیل هیلبرت گسسته
ادامه مطلب