تبلیغات
نیو ول - دانلود FETTOY 2.0

نیو ول

منو

نویسندگان

دانلود نرم افزار Silvaco2014 - لینک مستقیم

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط ن ...

دریافت فایل
ـنقاشـ

دانلود FETTOY 2.0


FETTOY 2.0 مجموعه ای از کدهای متلب میباشد که به شبیه سازی پویش بالستیک الکترون در ترانزیستورهای مرسوم MOSFET و NanoWire MOSFET و CNT MOSFET میپردازد.

نظرات