تبلیغات
نیو ول - دانلود MOSCNT

نیو ول

منو

نویسندگان

دانلود نرم افزار Silvaco2014 - لینک مستقیم

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط ن ...

دریافت فایل
ـنقاشـ

دانلود MOSCNTاین مجموعه که شامل کدهای آماده میباشند را میتوانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

نرم افزار MOSCNT که تحت متلب اجرا میگردد ابزاری است که برای شبیه سازی CNTFETها مورد استفاده قرار میگیرد. در اینجا پویش بالیستیک الکترون در ترانزیستورهای اثر میدانی CNTFET با استفاده از تابع گرین غیر تعادلی شبیه سازی شده است. قابل توجه این که این کد قادر به شبیه سازی Schottky-barrier CNTFETs نمیباشد.

برچسب ها

نظرات